Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Informatyki Stosowanej WFAIS UJ został powołany 22 stycznia 2020 roku. Powstał na bazie Zespołu Zakładów Informatyki Stosowanej i zrzesza trzydziestu naukowców w trzech zakładach. Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej, skupia naukowców tworzących interaktywne systemów komputerowego wspomagania projektowania wizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wiedzy projektowej w pro­ble­mach decyzyjnych na wstępnym etapie projektowania. Zakład Technologii Gier, któego pracownicy rozwijają technologie wykorzystywane przy tworzeniu gier wideo oraz Zakład Technologii Informatycznych, zrzeszających ludzi, których pasja jest tworzenie inteligentnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się, pozyskiwania (Data Mining) i generowania wiedzy (Knowledge Mining) oraz ich praktyczne zastosowanie do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Piotr Białas.

Kadra Instytutu kształci studentów w ramach dwóch specjalności: Informatyka Stosowana oraz Informatyka Gier Komputerowych.

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 stycznia 2020 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ