Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Tematyka prowadzonych prac badawczych obejmuje:

 • transformacje grafowe,
 • algorytmy ewolucyjne,
 • innowacyjne projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo,
 • ocenę/klasyfikację projektów na podstawie struktur grafowych,
 • języki wizualne i wnioskowanie w projektowaniu,
 • algorytmy automatycznej hp-adaptacji.

Strona internetowa Zakładu Projektowania i Grafiki Komputerowej: http://zpgk.fais.uj.edu.pl/

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu związane są z tematyką interfejsów bezdotykowych (BCI), programowaniem kart graficznych, grami poważnymi, HCI a także obszarami z pogranicza nauk informatycznych, takimi jak ludologia, teoria popkultury, software studies, cybertekstualność.
Zakład Technologii Gier wchodzi w skład Europejskiej Akademii Gier oraz jest częścią projektu Wiking.

Strona internetowa Zakładu Technologii Gier: http://www.ztg.fais.uj.edu.pl/

Głównym celem badań prowadzonych w Zakładzie Technologii Informatycznych jest tworzenie inteligentnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się, pozyskiwania (Data Mining) i generowania wiedzy (Knowledge Mining) oraz ich praktyczne zastosowanie do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Dziedziny zainteresowań:

 • stosowana analiza danych,
 • uczenie maszynowe,
 • rozpoznawanie wzorców,
 • pozyskiwanie i generowanie wiedzy,
 • sieci przypadkowe,
 • biometria,
 • inteligentne systemy w bioinformatyce.
   

Rozwijane w ZTI metody i wykorzystujące je systemy są eksperymentalnie wykorzystywane do rozwiązywania szeregu problemów naukowych, jak i biznesowych. Szczególnie interesują nas zastosowania w bioinformatyce, medycynie oraz biochemii.

Strona internetowa Zakładu Technologii Infomatycznych: http://www.doit.fais.uj.edu.pl/